Språk

Kurs og kompetansehevingstiltak i språk for administrativt og vitenskapelig ansatte.
Her finner du kurs som omhandler språk, eks:
  • Engelsk
  • Nynorsk