Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Ragnar Pedersen, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Support, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

23.10.19 | Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell | 22 ledige / vacancies

Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 22.10.19

12.11.19 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 20 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a systematic search strategy in an effective way, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 11.11.19

20.11.19 | Mini-course in Academic Writing for PhD Students and Re ... | 2 ledige / vacancies

Mini-course in Academic Writing for PhD Students and Researchers in Medicine and Health Sciences

Develop your academic writing skills further: Learn to improve flow and readability of your text, strategies to structure sections of a scientific article, and how to cite your sources correctly.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.30

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.11.19

27.11.19 | Lær effektiv, systematisk søking ved bruk av PubMed | 17 ledige / vacancies

Lær effektiv, systematisk søking ved bruk av PubMed

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i effektiv, systematisk søking ved bruk av PubMed.

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.11.19

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

23.10.19 | Informasjonsferdigheter med PubMed | Påmeldingsfristen har passert

Informasjonsferdigheter med PubMed

Trenger du en grunnleggende innføring i søkeferdigheter eller en oppfriskning av teknikker? Er du ny i PubMed?

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 12:00

Sted/Location: G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.10.19

Gløshaugen, Marin og Kunst

31.10.19 - 01.11.19 | Kurs for PhD-kandidater: kilder, publisering og synligh ... | 18 ledige / vacancies

Kurs for PhD-kandidater: kilder, publisering og synlighet

Dette to-dagers kurset gir deg nødvendige ferdigheter for å effektivisere din produksjon av publikasjoner og øke din synlighet som forsker. Prosessen frem til en publikasjon går gjennom flere særegne trinn. I tillegg gjennomgår forskningen nå en omveltning innen publisering og åpenhet med tilhørende krav og et nytt begrepsapparat. Kursets innhold har derfor tre hovedtemaer: kilder, skriving og publisering & synlighet. Ulike aspekter innenfor hvert av hovedtemaene vil bli belyst. Kurset retter seg spesielt mot PhD-kandidater innen fagområdet naturvitenskap og teknologi.

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 16.00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.10.19

06.11.19 - 07.11.19 | Course for PhD-candidates: Sources, publishing and visi ... | Fulltegnet / venteliste

Course for PhD-candidates: Sources, publishing and visibility

This two-day course will provide you with the necessary skills to streamline your production of publications and increase your visibility as a scientist. The process leading to a publication passes through several distinctive steps. In addition, research is now undergoing a transformation in publishing and transparency, with associated demands and new terminology. The course therefore has three main themes: sources, writing and publishing & visibility. Different aspects within each of the main themes will be examined. The course is aimed specifically at PhD candidates in the field of science and technology.

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 16.00

Sted/Location: C1-126 (Natural science library classroom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.19

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Lynkurs : ORIA

Lynkurs : ORIA

Lynkurs : ORIA

Ålesund

25.10.19 | Litteratursøk for studenter til master eller videreutda ... | 24 ledige / vacancies

Litteratursøk for studenter til master eller videreutdanning i sykepleie

Praktisk kurs til litteratursøking for master eller  videreutdanning studenter i sykepleie.

Kurset har som hovedmål å gjøre studentene i stand til å vurdere og velge hvilke databaser som er relevante i relasjon til et konkret informasjonsbehov og gjennomføre litteratursøk.

 

 

Tidspunkt/Time of day: 08:15 - 10:00

Sted/Location: F414 Hovedbygget

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.10.19

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

06.11.19 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 7 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.19

04.12.19 | EndNote for medisin og helse | 14 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.12.19

Dragvoll og Musikk

21.10.19 | EndNote - introduksjonskurs | 2 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.10.19

23.10.19 | EndNote - introduksjonskurs | 11 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 23.10.19

28.10.19 | EndNote - introduksjonskurs | 13 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.10.19

04.11.19 | EndNote - introduksjonskurs | 6 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.11.19

07.11.19 | EndNote - introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.11.19

12.11.19 | EndNote - introduksjonskurs | 12 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.11.19

Gjøvik

21.10.19 | EndNote - Introduksjonskurs | 8 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: PC-lab v biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.10.19

01.11.19 | EndNote - Introduksjonskurs | 13 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: PC-lab v biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 31.10.19

14.11.19 | EndNote - Introduksjonskurs | 14 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: PC-lab v biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.11.19

26.11.19 | EndNote - Introduksjonskurs | 14 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: PC-lab v biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.11.19

Gløshaugen, Marin og Kunst

04.11.19 | EndNote introduksjonskurs. Sted: Realfagbiblioteket (Re ... | 19 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) (In Norwegian)

Kom igang med EndNote

Sted: På kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket).  

Du vil lære å høste referanser fra kjente databaser inn i ditt referanse-bibliotek, samt legge referanser inn manuelt. Dernest bruke referansene i løpende tekst mens du skriver. Vi vil også se på bruk av ulike stiler.

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.11.19

05.11.19 | EndNote introductory course. Place: Natural Science Lib ... | 18 ledige / vacancies

EndNote introductory course. Place: Natural Science Library, Realfagbygget (In English)

Where: in the course-room at the Natural Science Library (Realfagbiblioteket: Room C1-126).

You will learn how to create an EndNote-library for your references, how to export references from databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
Then, how to insert references from EndNote into a manuscript. We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 
 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.11.19

03.12.19 | EndNote introduksjonskurs. Sted: Realfagbiblioteket (Re ... | 24 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) (In Norwegian)

Kom igang med EndNote

Sted: På kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket).  

Du vil lære å høste referanser fra kjente databaser inn i ditt referanse-bibliotek, samt legge referanser inn manuelt. Dernest bruke referansene i løpende tekst mens du skriver. Vi vil også se på bruk av ulike stiler.

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.12.19

04.12.19 | EndNote introductory course. Place: Natural Science Lib ... | 19 ledige / vacancies

EndNote introductory course. Place: Natural Science Library, Realfagbygget (In English)

Where: in the course-room at the Natural Science Library (Realfagbiblioteket: Room C1-126).

You will learn how to create an EndNote-library for your references, how to export references from databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
Then, how to insert references from EndNote into a manuscript. We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 
 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.12.19

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

07.11.19 | EndNote introduksjonskurs | 16 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: Adolf Øien-bygget, U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.11.19

Lysholmbiblioteket

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst

21.10.19 - 22.10.19 | Software Carpentry workshop | Påmeldingsfristen har passert

Software Carpentry workshop

Hands-on workshop for researchers and students who are learning to code to develop software or learn best-practices in software development. Lessons are domain-agnostic, and teach the Unix shell, Python, and version control using Git.

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 16:30

Sted/Location: Gløshaugen, Main Building, the Technology Library, T-salen (the reading hall),

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.10.19

NVivo

31.10.19 + 01.11.19 | NVivo 2-day introduction for PhD candidates and resear ... | 6 ledige / vacancies

NVivo 2-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 15:30

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, course room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.10.19

31.10.19 | Ålesund - dagskurs i NVivo - introduksjon | 2 ledige / vacancies

Ålesund - dagskurs i NVivo - introduksjon

NVivo er et program som kan hjelpe deg med å organisere og analysere kvalitative data.

Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi vil gå gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter. Kurset er beregnet på deltagere med liten eller ingen erfaring i NVivo.

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 15:00

Sted/Location: Hovedbygget F425

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.10.19

05.11.19 - 06.11.19 | NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for PhD-studenter og ... | Fulltegnet / venteliste

NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for PhD-studenter og forskere ved NTNU i Gjøvik

NVivo er et program som kan hjelpe deg med å organisere og analysere kvalitative data.

Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi vil gå gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter. Kurset er beregnet på deltagere med liten eller ingen erfaring i NVivo.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 14:00

Sted/Location: PC-lab v biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.11.19

21.11.19 + 22.11.19 | NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for ph.d.-kandidater ... | 13 ledige / vacancies

NVivo - 2-dagers introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 15:30

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.11.19