Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Roar Storleer, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Nettredaksjon, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

02.03.17 | PubMed - Introduksjonskurs | 14 ledige / vacancies

PubMed - Introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.03.17

08.03.17 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 19 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a good search strategy, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (1th. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.03.17

22.03.17 | PubMed - Introduksjonskurs | 20 ledige / vacancies

PubMed - Introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.03.17

29.03.17 | Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktø ... | 14 ledige / vacancies

Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktøy som SCOPUS, Web of Science & Google Scholar

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.03.17

19.04.17 | PubMed - Introduksjonskurs | 24 ledige / vacancies

PubMed - Introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.04.17

26.04.17 | Litteratursøk for sykepleiere | 23 ledige / vacancies

Litteratursøk for sykepleiere

Kurset gir oversikt over noen av de viktigste informasjonskildene for helsepersonell som Helsebiblioteket, Cinahl (artikler), Oria (bøker) samt andre kilder for oppsummert forskning/klinisk litteratursøk. Det blir gitt informasjon om problemformulering/søketeknikk og søkeeksempler vil bli vist/gjennomgått.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.04.17

04.05.17 | PubMed - Introduction | 23 ledige / vacancies

PubMed - Introduction

An introduction to PubMed for you that want to learn to search for medical and Health science information for research and clinical work.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (1th. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.05.17

10.05.17 | Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell | 24 ledige / vacancies

Raske svar i din hverdag som kliniker / helsepersonell

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 09.05.17

11.05.17 | Cinahl – introduksjonskurs | 24 ledige / vacancies

Cinahl – introduksjonskurs

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker en innføring i Cinahl. Cinahl er en engelskspråklig database med referanser til litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi og ergoterapi. Basen inneholder hovedsakelig tidsskriftartikler, men også bokkapitler, konferanserapporter mm. Cinahl er spesielt relevant dersom du er interessert i kvalitativ forskning og stoff om pasienterfaringer.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 11.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 10.05.17

Dragvoll og Musikk

23.02.17 | Drop-inn litteratursøk | 17 ledige / vacancies

Drop-inn litteratursøk

Har du spørsmål om hvordan man søker i Oria og fagdatabaser, hva som er lur søkestrategi eller noe annet i forbindelse med litteratursøk?

Stikk innom og få hjelp på biblioteket Dragvoll!

 

Tidspunkt/Time of day: 12:00 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 23.02.17

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

22.02.17 | Drop-in kurs: Oria - Introduksjonskurs | Åpent for påmelding

Drop-in kurs: Oria - Introduksjonskurs

Hva er Oria, og hva kan jeg bruke Oria til? 

 • Reservere bøker
 • Fornye lånene dine
 • Søke opp pensumlitteratur
 • Hvordan kan Oria hjelpe deg til å raskt lage en god referanseliste

Påmelding er ikke nødvendig

Onsdag 22/2 kl 09.00 - 10.00

Mandag 6/3   kl 11.00 - 12.00

Kurset holdes på Realfagbibliotekets kursrom (C1-126)

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 10:00

Sted/Location: Realfagbibliotekets kursrom (C1-126)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 22.02.17

06.03.17 | Drop-in kurs: Oria - Introduksjonskurs | Åpent for påmelding

Drop-in kurs: Oria - Introduksjonskurs

Hva er Oria, og hva kan jeg bruke Oria til? 

 • Reservere bøker
 • Fornye lånene dine
 • Søke opp pensumlitteratur
 • Hvordan kan Oria hjelpe deg til å raskt lage en god referanseliste

Påmelding er ikke nødvendig

Onsdag 22/2 kl 09.00 - 10.00

Mandag 6/3   kl 11.00 - 12.00

Kurset holdes på Realfagbibliotekets kursrom (C1-126)

Tidspunkt/Time of day: 11:00 - 11:30

Sted/Location: Realfagbibliotekets kursrom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.03.17

08.03.17 - 09.03.17 | 2-dagers kurs i Litteratursøking for PhD-kandidater | 26 ledige / vacancies

2-dagers kurs i Litteratursøking for PhD-kandidater

Fagets formål er å gi grunnleggende innføring i moderne informasjonssøking, og kunnskap om publisering av eget stoff. Gjennom forelesninger, demonstrasjoner og øvinger, vil kandidatene få kjennskap til bruk av effektive søkeverktøy og hvordan en finner fram til interessant informasjon i dagens informasjonsflom. Dette vil være meget viktig kunnskap og komme til praktisk nytte i Ph.D studiet og siden i arbeid innen undervisning, forskning og næringsliv.

 

Tidspunkt/Time of day: 0830 - 1530

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.03.17

16.03.17 | 2- timers kurs i litteratursøking m/EndNote | 30 ledige / vacancies

2- timers kurs i litteratursøking m/EndNote

En forutsetning for å kunne gjennomføre et godt prosjekt er at du skaffer deg en grundig oversikt over kjent viten innenfor det emneområdet du skal arbeide med i prosjektet. Stadig mer vitenskapelig og faglig informasjon blir tilgjengelig i elektronisk form, i tillegg til de tradisjonelle publikasjonsformene.  Å velge gode og etterrettelige kilder er en utfordring i forbindelse med prosjektarbeidet.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 15.03.17

22.03.17 - 23.03.17 | 2-day course in Information Retrieval for PhD candidate ... | 22 ledige / vacancies

2-day course in Information Retrieval for PhD candidates

Two day course  for  PhD candidates within architecture, engineering, technology, natural sciences, business and art.
We will present The NTNU University Library Web with all electronic  services available to you, and how you can search in the different  subject  relevant databases to find relevant and qualified information  for your  subjects, store references in EndNote and write your Thesis:

Tidspunkt/Time of day: 0830 - 1530

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.03.17

Gunnerus og Dora

Handelshøgskolen

Ålesund

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

22.02.17 | EndNote for medisin og helse | Påmeldingsfristen har passert

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.02.17

15.03.17 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 9 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (1th. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 14.03.17

05.04.17 | EndNote for medisin og helse | 14 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.04.17

03.05.17 | EndNote for medisin og helse | 16 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.30

Sted/Location: KS21 (2. etg. Øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 02.05.17

Dragvoll og Musikk

27.02.17 | EndNote - Introduksjonskurs | Fulltegnet / venteliste

EndNote - Introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.02.17

01.03.17 | EndNote - Introduksjonskurs | Fulltegnet / venteliste

EndNote - Introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.03.17

07.03.17 | EndNote - Introduksjonskurs | 12 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.03.17

09.03.17 | EndNote - Introduksjonskurs | 11 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 08.03.17

21.03.17 | EndNote - Introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.03.17

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

07.03.17 | EndNote introkurs - referansehåndtering | 29 ledige / vacancies

EndNote introkurs - referansehåndtering

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for teknologi- , realfag- og økonomistudenter

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: rom HB412, Hovedbygningen, Gløs

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.03.17

Gunnerus og Dora

Handelshøgskolen

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst

23.02.17 | Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D p ... | Fulltegnet / venteliste

Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D printing

Vi ønsker velkommen til kurs for studenter og ansatte i bruk av 3D-printer på Makerverkstedet U1!

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


We invite students and staff to an introductory course to 3D printing at the Makerspace in the NTNU Natural Science Library U1!

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 17:15

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 23.02.17

27.02.17 | Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D print ... | 10 ledige / vacancies

Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D printing

Vi ønsker velkommen til lynkurs i 3D-printing på Makerverkstedet U1! Kurset er for deg som har erfaring med 3D-printing fra før. Du vil få en kort innføring i bruken av printerne i vårt verksted, samt retningslinjene for bruken av rommet.

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


Staff and students who are already familiar with 3D printing are welcome to attend our crash course where you will receive instructions for the printers in Makerverkstedet U1, as well as room policy information.

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

 

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 16:30

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.02.17

02.03.17 | Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D p ... | Fulltegnet / venteliste

Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D printing

Vi ønsker velkommen til kurs for studenter og ansatte i bruk av 3D-printer på Makerverkstedet U1!

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


We invite students and staff to an introductory course to 3D printing at the Makerspace in the NTNU Natural Science Library U1!

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

Tidspunkt/Time of day: 17:15 - 18:15

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 02.03.17

09.03.17 | Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D print ... | 15 ledige / vacancies

Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D printing

Vi ønsker velkommen til lynkurs i 3D-printing på Makerverkstedet U1! Kurset er for deg som har erfaring med 3D-printing fra før. Du vil få en kort innføring i bruken av printerne i vårt verksted, samt retningslinjene for bruken av rommet.

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


Staff and students who are already familiar with 3D printing are welcome to attend our crash course where you will receive instructions for the printers in Makerverkstedet U1, as well as room policy information.

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

 

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 16:30

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 09.03.17

13.03.17 | Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D p ... | Fulltegnet / venteliste

Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D printing

Vi ønsker velkommen til kurs for studenter og ansatte i bruk av 3D-printer på Makerverkstedet U1!

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


We invite students and staff to an introductory course to 3D printing at the Makerspace in the NTNU Natural Science Library U1!

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 17:15

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.03.17

20.03.17 | Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D print ... | 15 ledige / vacancies

Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D printing

Vi ønsker velkommen til lynkurs i 3D-printing på Makerverkstedet U1! Kurset er for deg som har erfaring med 3D-printing fra før. Du vil få en kort innføring i bruken av printerne i vårt verksted, samt retningslinjene for bruken av rommet.

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


Staff and students who are already familiar with 3D printing are welcome to attend our crash course where you will receive instructions for the printers in Makerverkstedet U1, as well as room policy information.

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

 

Tidspunkt/Time of day: 17:15 - 17:30

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.03.17

30.03.17 | Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D p ... | 11 ledige / vacancies

Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D printing

Vi ønsker velkommen til kurs for studenter og ansatte i bruk av 3D-printer på Makerverkstedet U1!

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


We invite students and staff to an introductory course to 3D printing at the Makerspace in the NTNU Natural Science Library U1!

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 17:15

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.03.17

03.04.17 | Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D p ... | 15 ledige / vacancies

Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D printing

Vi ønsker velkommen til kurs for studenter og ansatte i bruk av 3D-printer på Makerverkstedet U1!

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


We invite students and staff to an introductory course to 3D printing at the Makerspace in the NTNU Natural Science Library U1!

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

Tidspunkt/Time of day: 17:00 - 18:00

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.04.17

03.04.17 | Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D print ... | 15 ledige / vacancies

Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D printing

Vi ønsker velkommen til lynkurs i 3D-printing på Makerverkstedet U1! Kurset er for deg som har erfaring med 3D-printing fra før. Du vil få en kort innføring i bruken av printerne i vårt verksted, samt retningslinjene for bruken av rommet.

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


Staff and students who are already familiar with 3D printing are welcome to attend our crash course where you will receive instructions for the printers in Makerverkstedet U1, as well as room policy information.

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

 

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 16:30

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.04.17

20.04.17 | Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D p ... | 15 ledige / vacancies

Kurs i bruk av 3D-printer / Introductory course to 3D printing

Vi ønsker velkommen til kurs for studenter og ansatte i bruk av 3D-printer på Makerverkstedet U1!

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


We invite students and staff to an introductory course to 3D printing at the Makerspace in the NTNU Natural Science Library U1!

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

Tidspunkt/Time of day: 17:00 - 18:00

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.04.17

20.04.17 | Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D print ... | 15 ledige / vacancies

Lynkurs i bruk av 3D-printer / Crash course in 3D printing

Vi ønsker velkommen til lynkurs i 3D-printing på Makerverkstedet U1! Kurset er for deg som har erfaring med 3D-printing fra før. Du vil få en kort innføring i bruken av printerne i vårt verksted, samt retningslinjene for bruken av rommet.

Vi gjør oppmerksom på at det på kurset er plass til inntil 15 deltagere.

 

----


Staff and students who are already familiar with 3D printing are welcome to attend our crash course where you will receive instructions for the printers in Makerverkstedet U1, as well as room policy information.

Please note that the maximum number of participants is 15.

 • Responsible for the course: Andreas Friestad, Orakel Support Service
 • Contact information: andreas.friestad@ntnu.no / 958 74 615

 

Tidspunkt/Time of day: 16:15 - 16:30

Sted/Location: Makerverkstedet U1

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.04.17