Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Ragnar Pedersen, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Support, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

29.01.20 | Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon | Påmeldingsfristen har passert

Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker å lære hvordan man søker etter litteratur på en strukturert og effektiv måte og som primært ønsker å bruke PubMed som verktøy for å finne litteratur. Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.01.20

31.01.20 | LUKKET KURS: Kurs i faglig søking for hovedoppgavestude ... | 8 ledige / vacancies

LUKKET KURS: Kurs i faglig søking for hovedoppgavestudentene i medisin ( IIIA)

Formålet med dette kurset er å gi medisinstudenter en grunnleggende opplæring i grunnleggende, strukturert biomedisinsk informasjonssøking ved bruk av PubMed (Medline). Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt. I tillegg vil bruk av siteringsbaser som Web of Science, SCOPUS og Google Scholar bli demonstrert. Andre relevante baser kan også bli demonstrert hvis det blir tid.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.01.20

19.02.20 | Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon | 7 ledige / vacancies

Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker å lære hvordan man søker etter litteratur på en strukturert og effektiv måte og som primært ønsker å bruke PubMed som verktøy for å finne litteratur. Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.02.20

26.02.20 | Søkekurs i SCOPUS, Web of Science & Google Scholar - et ... | 21 ledige / vacancies

Søkekurs i SCOPUS, Web of Science & Google Scholar - et tverrvitenskapelige supplement til PubMed

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 25.02.20

18.03.20 | Information skills for PhD and researchers in medicine ... | 24 ledige / vacancies

Information skills for PhD and researchers in medicine and health sciences

The aim of this course is to give you a basic training on how to create a structured search strategy in an effective way, find optimal search terms, and search for scientific information in PubMed (Medline) and in the citation databases Web of Science, SCOPUS and Google Scholar. Other databases may also be demonstrated.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 15.00

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.03.20

22.04.20 | Literature searching in PubMed - A comprehensive introd ... | 22 ledige / vacancies

Literature searching in PubMed - A comprehensive introduction

A comprehensive introduction to searching by using PubMed's new interface.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. floor, East in Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.04.20

06.05.20 | Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon | 23 ledige / vacancies

Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker å lære hvordan man søker etter litteratur på en strukturert og effektiv måte og som primært ønsker å bruke PubMed som verktøy for å finne litteratur. Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.05.20

27.05.20 | Raske svar - Finn oppsummert forskning i ulike database ... | 23 ledige / vacancies

Raske svar - Finn oppsummert forskning i ulike databaser og kunnskapsbaserte oppslagsverk

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.05.20

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

30.01.20 | Bibliotekets introkurs - kom i gang med oppgaven | Påmeldingsfristen har passert

Bibliotekets introkurs - kom i gang med oppgaven

Et praktisk kurs for deg som skal skrive bachelor-, prosjekt- eller masteroppgave. 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 12:00

Sted/Location: Realfagbiblioteket, C1-126

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.01.20

06.02.20 | The Library introductory course – get started with your ... | 26 ledige / vacancies

The Library introductory course – get started with your thesis

This is a practical course for anyone writing their bachelor-, project- or master thesis

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 12:00

Sted/Location: Realfagbiblioteket, C1-126

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.02.20

30.03.20 - 31.03.20 | Course for PhD-candidates: Sources, publishing and visi ... | 30 ledige / vacancies

Course for PhD-candidates: Sources, publishing and visibility

This two-day course will provide you with the necessary skills to streamline your production of publications and increase your visibility as a scientist. The process leading to a publication passes through several distinctive steps. In addition, research is now undergoing a transformation in publishing and transparency, with associated demands and new terminology. The course therefore has three main themes: sources, writing and publishing & visibility. Different aspects within each of the main themes will be examined. The course is aimed specifically at PhD candidates in the field of science and technology.

Tidspunkt/Time of day: 09.15 - 16.00

Sted/Location: C1-126 (Natural science library classroom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.03.20

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Lynkurs : ORIA

Lynkurs : ORIA

Lynkurs : ORIA

Ålesund

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

05.02.20 | LUKKET KURS: EndNote for hovedoppgavestudenter i medisi ... | 10 ledige / vacancies

LUKKET KURS: EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA

Lukket introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA. Kurset krever påmelding!

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.02.20

12.02.20 | EndNote for medisin og helse | 8 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 11.02.20

25.02.20 | Zotero - Introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

Zotero - Introduksjonskurs

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av Zotero. Zotero er et gratis verktøy for referansehåndtering. Programmet samler inn, organiserer og siterer kilder på liknende måte som EndNote, og fungerer sammen med Windows, Mac og Linux.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 11.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.02.20

11.03.20 | EndNote for medisin og helse | 18 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 10.03.20

15.04.20 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 14 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 14.04.20

13.05.20 | EndNote for medisin og helse | 17 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst i Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.05.20

Dragvoll og Musikk

05.02.20 | EndNote - introduksjonskurs | 14 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.02.20

13.02.20 | EndNote - introduksjonskurs | 14 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.02.20

24.02.20 | EndNote - introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.02.20

03.03.20 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.03.20

18.03.20 | EndNote - introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.03.20

26.03.20 | EndNote - introduksjonskurs | 18 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.03.20

30.03.20 | EndNote - introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

EndNote - introduksjonskurs

Kom i gang med EndNote.

Lær hvordan du kan holde orden på referansene dine på en enklere måte ved hjelp av EndNote.

 • Husk å laste ned EndNote-programmet før du kommer
 • Sørg for å ha Chrome eller Firefox installert
 • Kommer du ikke? Fint om du husker å melde deg av. Det er ofte venteliste

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.03.20

Gjøvik

12.02.20 | EndNote - Introduksjonskurs | 9 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: PC-lab v/ biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.02.20

17.02.20 | EndNote - Introduksjonskurs | 7 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: PC-lab v/ biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.02.20

06.03.20 | EndNote - Introduksjonskurs | 9 ledige / vacancies

EndNote - Introduksjonskurs

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: PC-lab v/ biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.03.20

Gløshaugen, Marin og Kunst

31.01.20 | LUKKET KURS for BI1001 i EndNote | 23 ledige / vacancies

LUKKET KURS for BI1001 i EndNote

Kom igang med EndNote: 

Vi skal høster referanser fra aktuelle fagdatabaser inn i ditt EndNote-bibliotek, samt lære å legge referanser inn manuelt. Basene er f.eks. Oria, Web of Science, Scopus, Google Scholar... m.m. Dernest sette referanser inn i teksten mens du skriver. 

Kurset holdes på kursrommet vårt som ligger i Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 31.01.20

03.02.20 | LUKKET KURS for BI1001 i EndNote | 19 ledige / vacancies

LUKKET KURS for BI1001 i EndNote

Kom igang med EndNote: 

Vi skal høster referanser fra aktuelle fagdatabaser inn i ditt EndNote-bibliotek, samt lære å legge referanser inn manuelt. Basene er f.eks. Oria, Web of Science, Scopus, Google Scholar... m.m. Dernest sette referanser inn i teksten mens du skriver. 

Kurset holdes på kursrommet vårt som ligger i Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.02.20

06.02.20 | LUKKET KURS for BI1001 i EndNote | 19 ledige / vacancies

LUKKET KURS for BI1001 i EndNote

Kom igang med EndNote: 

Vi skal høster referanser fra aktuelle fagdatabaser inn i ditt EndNote-bibliotek, samt lære å legge referanser inn manuelt. Basene er f.eks. Oria, Web of Science, Scopus, Google Scholar... m.m. Dernest sette referanser inn i teksten mens du skriver. 

Kurset holdes på kursrommet vårt som ligger i Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 06.02.20

07.02.20 | EndNote course. At the Natural Science Library, Realfag ... | 17 ledige / vacancies

EndNote course. At the Natural Science Library, Realfagbygget (In English)

EndNote is a reference management tool that lets you organize all your references and PDFs in one database  (= an EndNote library). 

Where: in the Natural Science Library's course-room: Room C1-126. (Realfagbibliotekets)
Language: This course will be in English.

Subjects in short:

 • How to export references from different databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
 • How to insert references from your EndNote-library into a manuscript.
 • We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.02.20

07.02.20 | EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) ... | 17 ledige / vacancies

EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) (In Norwegian)

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som lar deg organisere alle referansene og pdf'ene dine i en database (= et EndNote-biblioteket)

Sted: På kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 
Språk: Dette kurset er på norsk (This course will be in Norwegian).

Innholdet kort beskrevet: 

 • Hvordan eksportere referanser fra ulike fagdatabaser inn i EndNote-biblioteket, samt legge inn referanser manuelt. 
 • Hvordan sette referanser fra EndNote-biblioteket inn i et word-dokument
 • Vi vil også se på stiler, hvordan endre stiler, editere en stil... med mere. 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.02.20

18.03.20 | EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) ... | 20 ledige / vacancies

EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) (In Norwegian)

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som lar deg organisere alle referansene og pdf'ene dine i en database (= et EndNote-biblioteket)

Sted: På kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 
Språk: Dette kurset er på norsk (This course will be in Norwegian).

Innholdet kort beskrevet: 

 • Hvordan eksportere referanser fra ulike fagdatabaser inn i EndNote-biblioteket, samt legge inn referanser manuelt. 
 • Hvordan sette referanser fra EndNote-biblioteket inn i et word-dokument
 • Vi vil også se på stiler, hvordan endre stiler, editere en stil... med mere. 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 18.03.20

19.03.20 | EndNote course. At the Natural Science Library, Realfag ... | 19 ledige / vacancies

EndNote course. At the Natural Science Library, Realfagbygget (In English)

EndNote is a reference management tool that lets you organize all your references and PDFs in one database  (= an EndNote library). 

Where: in the Natural Science Library's course-room: Room C1-126. (Realfagbibliotekets)
Language: This course will be in English.

Subjects in short:

 • How to export references from different databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
 • How to insert references from your EndNote-library into a manuscript.
 • We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 19.03.20

16.04.20 | EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) ... | 20 ledige / vacancies

EndNote-kurs. Sted: Realfagbiblioteket (Realfagbygget) (In Norwegian)

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som lar deg organisere alle referansene og pdf'ene dine i en database (= et EndNote-biblioteket)

Sted: På kursrommet til Realfagbiblioteket (Rom C1-126 i biblioteket). 
Språk: Dette kurset er på norsk (This course will be in Norwegian).

Innholdet kort beskrevet: 

 • Hvordan eksportere referanser fra ulike fagdatabaser inn i EndNote-biblioteket, samt legge inn referanser manuelt. 
 • Hvordan sette referanser fra EndNote-biblioteket inn i et word-dokument
 • Vi vil også se på stiler, hvordan endre stiler, editere en stil... med mere. 

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.04.20

17.04.20 | EndNote course. At the Natural Science Library, Realfag ... | 20 ledige / vacancies

EndNote course. At the Natural Science Library, Realfagbygget (In English)

EndNote is a reference management tool that lets you organize all your references and PDFs in one database  (= an EndNote library). 

Where: in the Natural Science Library's course-room: Room C1-126. (Realfagbibliotekets)
Language: This course will be in English.

Subjects in short:

 • How to export references from different databases into your EndNote-library, as well as adding references manually.
 • How to insert references from your EndNote-library into a manuscript.
 • We will also look at styles, how to change, how to edit... and more. 

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126 (Realfagbibliotekets kursrom)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.04.20

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

03.02.20 | EndNote introduksjonskurs | 4 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: Adolf Øien-bygget - U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 31.01.20

12.02.20 | EndNote introduksjonskurs | 15 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 08:15 - 10:00

Sted/Location: Adolf Øien-bygget - U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 11.02.20

28.02.20 | EndNote introduksjonskurs | 17 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 10:15 - 12:00

Sted/Location: Adolf Øien-bygget - U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.02.20

Lysholmbiblioteket

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst

NVivo

30.01.20 | Dragvoll – NVivo 1-dags introduksjonskurs for ph.d.-kan ... | Påmeldingsfristen har passert

Dragvoll – NVivo 1-dags introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15:45

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.01.20

26.02.20 | Dragvoll – NVivo 1-day introduction for PhD candidates ... | Fulltegnet / venteliste

Dragvoll – NVivo 1-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15:45

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, level 5, room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 23.02.20

02.03.20 | Dragvoll – 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Aut ... | 15 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Autokoding/transkribering

Bruk av NVivo: Autokoding/transkribering

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.02.20

10.03.20 | Dragvoll – 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Imp ... | 15 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Import av kvantitative forskningsdata/SPSS

Avansert bruk av NVivo: Import av kvantitative forskningsdata/SPSS

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.03.20

24.03.20 | Dragvoll – NVivo 1-dags introduksjonskurs for ph.d.-kan ... | 9 ledige / vacancies

Dragvoll – NVivo 1-dags introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15:45

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.03.20

30.03.20 | Dragvoll – 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Sos ... | 15 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Sosiale medier

Avansert bruk av NVivo: Sosiale medier

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.03.20

31.03.20 | Gjøvik – NVivo introduksjonskurs for PhD-studenter og f ... | 2 ledige / vacancies

Gjøvik – NVivo introduksjonskurs for PhD-studenter og forskere ved NTNU i Gjøvik

NVivo er et program som kan hjelpe deg med å organisere og analysere kvalitative data.

Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi vil gå gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter. Kurset er beregnet på deltagere med liten eller ingen erfaring i NVivo.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 15:00

Sted/Location: PC-lab v/ biblioteket

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.03.20

02.04.20 | Dragvoll. 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Syst ... | 15 ledige / vacancies

Dragvoll. 1 time lynkurs i avansert bruk av NVivo: Systematiske søk og import fra Endnote

NVivo: Systematiske søk og import fra Endnote

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Biblioteket Dragvoll, kursrom 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 30.03.20

19.05.20 | Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo ... | 13 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo: Social media

Crash course in advanced use of NVivo: Social media

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, level 5, room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 15.05.20

25.05.20 | Dragvoll – NVivo 1-day introduction for PhD candidates ... | 13 ledige / vacancies

Dragvoll – NVivo 1-day introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

Tidspunkt/Time of day: 08:30 - 15:45

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, level 5, room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 22.05.20

27.05.20 | Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo ... | 14 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo. Auto coding and transcription

Crash course in advanced use of NVivo. Auto coding and transcription

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, level 5, room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.05.20

02.06.20 | Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NViv ... | 14 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo: Import of quantitative research data/SPSS

Crash course in advanced use of NVivo: Import of quantitative research data/SPSS

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, level 5, room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 28.05.20

10.06.20 | Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo ... | 14 ledige / vacancies

Dragvoll – 1 hour crash course in advanced use of NVivo: Systematic literature reviews and EndNote i

Crash course in advanced use of NVivo: Systematic literature reviews and EndNote import

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 10:00

Sted/Location: Dragvoll library, Building 6B, level 5, room 6575

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 07.06.20