Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Ragnar Pedersen, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Support, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Lynkurs : ORIA

Lynkurs : ORIA

Lynkurs : ORIA

Ålesund

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

Dragvoll og Musikk

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Lysholmbiblioteket

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst

NVivo