Bibliotekets kurskatalog

For spørsmål vedrørende kurs og innhold i spesifikke kurs, vennligst ta kontakt via mailadresse  som står oppført under det oppgitte kurset. For spørsmål, tanker og ideer vedrørende Kurskatalogen, ta kontakt med en av administratorene for siden:

For questions concerning the course and content of specific courses, please use the mail address listed as the contact under the spesific course.
For questions, thoughts and ideas regarding the course catalog, contact one of the administrators of the page:

Ragnar Pedersen, NTNU Universitetsbiblioteket, Staben

Support, NTNU Universitetsbiblioteket

 

Kontakt/Contact

Litteratursøk/Literature Search

Bibliotek for medisin og helse

14.10.20 | Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon | 42 ledige / vacancies

Litteratursøking i PubMed - En grundig introduksjon

Et grundig introduksjonskurs for deg som ønsker å lære hvordan man søker etter litteratur på en strukturert og effektiv måte og som primært ønsker å bruke PubMed som verktøy for å finne litteratur. Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt. På grunn av Corona-situasjonen har dette kurset et begrenset antall fysiske plasser, men kurset vil bli samtidig streamet i Zoom (se mer informasjon i kursbeskrivelsen).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 eller Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.10.20

28.10.20 | SCOPUS, Web of Science & Google Scholar - an interdisip ... | 40 ledige / vacancies

SCOPUS, Web of Science & Google Scholar - an interdisiplinary supplement to PubMed

This is an introduction to how to use interdisiplinary databases for those who 1) Want a powerful supplement to PubMed. 2) Has interdisiplinary projects that are not covered well in traditional databases 3) Wants a tool for getting a quick overview of a topic and researcher and research groups that publish within this topic. Due to the Corona-situation, this course accepts a limited number of physical participants. Other participants can attend the course live in Zoom (see more information in the course description).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 or Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 27.10.20

18.11.20 | Literature searching in PubMed - A comprehensive introd ... | 47 ledige / vacancies

Literature searching in PubMed - A comprehensive introduction

A comprehensive introduction to searching by using PubMed's new interface. Due to the Corona-situation, this course accepts a limited number of physical participants. Other participants can attend the course live in Zoom (see more information in the course description).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 or Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 17.11.20

25.11.20 | Raske svar - Finn oppsummert forskning i ulike database ... | 47 ledige / vacancies

Raske svar - Finn oppsummert forskning i ulike databaser og kunnskapsbaserte oppslagsverk

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert i en travel hverdag som helsepersonell? - Da er løsningen et kurs i bruk av kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk som «Up to date» og «Best practice».

Du vil også lære å finne systematiske oversikter som oppsummerer forskning på ulike tema i Cochrane Library og gjennom «Clinical queries» i PubMed. På grunn av Corona-situasjonen vil dette kurset bli tilbudt som nettkurs i Zoom.

På grunn av Corona-situasjonen har dette kurset et begrenset antall fysiske plasser, men kurset vil bli samtidig streamet i Zoom (se mer informasjon i kursbeskrivelsen).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 eller Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 24.11.20

Dragvoll og Musikk

Lysholmbiblioteket

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

22.09.20 | Bibliotekets introkurs - kom i gang med oppgaven | Påmeldingsfristen har passert

Bibliotekets introkurs - kom i gang med oppgaven

Et praktisk kurs for deg som skal skrive bachelor-, prosjekt- eller masteroppgave. 

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 12:00

Sted/Location: C1-126

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 21.09.20

13.10.20 | The Library introductory course – get started with your ... | 4 ledige / vacancies

The Library introductory course – get started with your thesis

This is a practical course for anyone writing their bachelor-, project- or master thesis

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 12:00

Sted/Location: C1-126

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.10.20

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

Ålesund

Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

09.10.20 | [Restricted Course] EndNote for SMED8007 | 91 ledige / vacancies

[Restricted Course] EndNote for SMED8007

Introduction course for the reference management program EndNote for PhD-students registered for SMED8007 Fall 2020.

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.10.20

21.10.20 | EndNote for medisin og helse | 9 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital. På grunn av Corona-situasjonen har dette kurset et begrenset antall fysiske plasser, men kurset vil bli samtidig streamet i Zoom (se mer informasjon i kursbeskrivelsen).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 eller Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 16.10.20

11.11.20 | EndNote for Medicine and Health Sciences | 27 ledige / vacancies

EndNote for Medicine and Health Sciences

Introduction course for the reference management program EndNote for medical-, master- and PhD-students and staff at The Faculty of Medicine and Health Sciences and St Olavs University Hospital. Due to the Corona-situation, this course accepts a limited number of physical participants. Other participants can attend the course live in Zoom (see more information in the course description).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 or Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 10.11.20

09.12.20 | EndNote for medisin og helse | 33 ledige / vacancies

EndNote for medisin og helse

Introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for medisin-, master- og PhD-studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helsevitenskap og St. Olavs hospital. På grunn av Corona-situasjonen har dette kurset et begrenset antall fysiske plasser, men kurset vil bli samtidig streamet i Zoom (se mer informasjon i kursbeskrivelsen).

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 eller Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 08.12.20

Dragvoll og Musikk

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

05.10.20 | BibTeX/BibLaTeX - En praktisk introduksjon til sitering ... | 10 ledige / vacancies

BibTeX/BibLaTeX - En praktisk introduksjon til sitering og referansehåndtering i Latex.

Deltakere:
Alle som er interessert i sitering i LaTeX, og har en grunnleggende forståelse av å jobbe med LaTeX.

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 04.10.20

06.10.20 | BibTeX/BibLaTeX: A practical introduction to citation a ... | 10 ledige / vacancies

BibTeX/BibLaTeX: A practical introduction to citation and reference management in LaTeX.

Participants:
Anyone who is interested in citation in LaTeX, and has a basic understanding of working with LaTeX.

Language:
This course is held in English

Tidspunkt/Time of day: 13:15 - 15:00

Sted/Location: C1-126

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 05.10.20

Gunnerus og Dora

Adolf Øien-bygget

13.10.20 | EndNote introduksjonskurs | 2 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 14:00

Sted/Location: U36

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 12.10.20

21.10.20 | EndNote introduksjonskurs | 9 ledige / vacancies

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Tidspunkt/Time of day: 09:15 - 11:00

Sted/Location: Adolf Øien-bygget - U35

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 20.10.20

Lysholmbiblioteket

Ålesund

Makerspace

Gløshaugen, Marin og Kunst

NVivo

06.10.20 + 07.10.20 | NVivo introduction for PhD candidates and researchers | 36 ledige / vacancies

NVivo introduction for PhD candidates and researchers

NVivo is a software to alleviate the workload in structuring and analysing qualitative research data

 

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 15:00

Sted/Location: Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 01.10.20

03.11.20 + 04.11.20 | Nvivo Introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forsker ... | 47 ledige / vacancies

Nvivo Introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Tidspunkt/Time of day: 12:15 - 15:00

Sted/Location: Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.10.20

01.12.20 + 02.12.20 | Nvivo Introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forsker ... | 48 ledige / vacancies

Nvivo Introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

 

Tidspunkt/Time of day: 12:00 - 15:00

Sted/Location: Zoom

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 26.11.20