Finn det som PubMed overser! ̶ Søkekurs i verktøy som SCOPUS, Web of Science & Google Scholar

Kurset gir en innføring i bruk av tverrvitenskapelige baser for de som: 1) Ønsker et kraftfullt alternativ for å supplere PubMed. 2) Forsker på tverrvitenskapelige problemstillinger som dekkes dårlig i tradisjonelle fagdatabaser. 3) Ønsker et verktøy for å få rask oversikt over forskningsfronten og de mest sentrale forskergruppene inne et fagfelt.

Målgruppe:
Personer som forsker inn mot tverrvitenskapelige problemstillinger som ofte er dårlig representer i tradisjonelle fagdatabaser. Alle som sliter med å finne relevant litteratur eller ønsker et kraftfullt komplement til fagdatabaser som PubMed. De som ønsker å raskt få oversikten over forskningsfronten innen et fagfelt ved å lokalisere de mest siterte arbeidene innen et fagområde, de ledende forskningsgruppene og hvor produktive de er (antall publikasjoner og siteringer, H-faktor o.l.). Kurset er tilpasset for studenter og ansatte ved Fakultet for medisin og helse og St. Olavs Hospital.

Form:
Demonstrasjonsforelesning der deltagerne har mulighet til å prøve ut det som blir demonstrert.

Undervisningsspråk:
Norsk (This lecture is held in Norwegian).

Utstyr:
Det er mulig å bruke egen bærbar pc på kurset, men ikke noe krav da vi har kurs-pc'er for deltagerne (noen ganger må to deltagere dele en pc). Kursrommet har trådløst nett.

Ditt utbytte:
*Bli kjent med styrker og svakheter i de forskjellige siteringsbasene/WoS, Scopus og Google Scholar.

*Hvordan finne de mest siterte artiklene innen fagområder

*Hvordan finne relevante artikler på en rask og effektiv måte gjennom «artikkel-nøsting»

*Effektiv bruk av basenes verktøy, nyhetsvarslingsfunksjon.

*Hvordan finne fram til tidsskriftenes impactfactor.

*Hvordan finne fram til aktuelle Open Access tidsskrifter innen fagområder

* Hvordan finne fram til statistikk som viser forskeres vitenskapelige innflytelse (antall publikasjoner, antall siteringer, H-faktor)

*Hvordan studere forskernettverk ved hjelp av siteringsanalyse (bibliometri)Meld deg på / Registration


04.04.18

Tidspunkt/Time of day: 09.00 - 12.00

Sted/Location: KS21 (2. etg. øst, Kunnskapssenteret)

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 03.04.18