Introduksjon til systematiske litteratursøk

Vil du lære mer om systematiske litteratursøk? Hva kreves av deg som vil skrive en systematisk oversiktsartikkel? UB Gjøvik inviterer til kurs i systematiske litteratursøk 17.september kl 09-12 i datalab G223 (Gneis, 2.etasje). 

Kurset vil ta for seg følgende tematikk: 

  • Samskriving
  • Hvordan unngå "bias" og "cherry-picking"
  • Innledende søk og siteringsdatabaser
  • Kontrollerte emneord
  • Konseptkart, PICO og SPIDER
  • Søk i databaser (Medline, Cinahl og Cochrane)

Kurset er åpent for alle ansatte, men er i hovedsak beregnet på stipendiater og forskere, og er tilrettelagt for Institutt for helsefag Gjøvik (IHG). Datalaben har 14 tilgjengelige datamaskiner, men det er også mulig å benytte egen laptop. 

 

 

(Illustrasjon: colourbox.com)Meld deg på / Registration


17.09.19

Tidspunkt/Time of day: 09:00 - 12:00

Sted/Location: G223

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 13.09.19