NVivo Introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Merk: Kurset er beregnet på deltagere med liten eller ingen erfaring i NVivo eller lignende programvare.

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata. Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi går gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter.

Kurset dekker følgende områder:

Starte et nytt prosjekt
Arbeidsflate, import av filer
Koder og koding
Case og Case Classifications
Memos og annotations
Explore-menyen (søk, ordfrekvens, ordsky m.m.)
Spørsmål og svar

Merk: Kurset er ment for PC-brukere.

 

Kurset avholdes på Zoom, du får tilsendt lenke etter påmelding.

Kurset holdes over to halve dager, del 1 og del 2.

Kurs på norsk:

Del 1: Tirsdag 2. februar 12:15-15:00
Del 2: O
nsdag 3. februar 12:15-15:00

Del 1: Tirsdag 13. april 12:15-15:00
Del 2: Onsdag 14. april 12:15-15:00

 

Se kurskatalogen for registrering/påmelding

 

 

 

 

 Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no