EndNote introduksjonskurs (norsk)

EndNote er et referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, som f.eks. Word. Du kan bruke EndNote til å lage et bibliotek over kilder som du bruker og sette kildene inn i teksten din. 

 

Innhold og formål:

Introduksjonskurset legger vekt på å gi deg oversikt over grunnleggende funksjonalitet. Etter kurset skal du ha kunnskaper om hva programmet gjør. Du skal blant annet kunne legge til referanser i biblioteket, hente inn referanser fra ulike kanaler og sette dem inn i et dokument. 

Kurset varer i ca. 2 timer. 

Målgruppe: 

Studenter og ansatte som ønsker å bruke EndNote i forbindelse med oppgaveskriving, forskning eller annen publiseringsvirksomhet.

Språk (language):

Norsk (in norwegian)

 

NB: Kurset tar utgangspunkt i den siste versjonen av programmet, EndNote 20. Det er ønskelig at deltakere har lastet ned og installert EndNote 20 i forkant av kurset. Se: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/EndNote for mer info. eller last ned direkte fra https://apps.ntnu.no/

 

Tilgang via det virtuelle biblioteket: https://s.ntnu.no/virtueltbibliotek (bruk lenken "Delta på kurs")Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no