Referansehåndtering med BibTeX / BibLaTeX (norsk)

En praktisk introduksjon til sitering og referansehåndtering i LaTeX.

LaTeX er et kraftig verktøy for å produsere dokumenter av høy kvalitet. Siteringer i LaTeX kan være en utfordring, og verktøyene kan være uoversiktlige. Dette kurset vil gi en praktisk introduksjon til å jobbe med siteringer i LaTeX, og både BibTeX og BibLaTeX vil bli gjennomgått. I dette kurset vil du kunne få en oversikt over hele siteringsprosessen, fra du leser en artikkel du vil sitere, til referansen er inkludert i oppgaven din.

 

Deltakere:
Alle som er interessert i sitering i LaTeX, og har en grunnleggende forståelse av å jobbe med LaTeX.

 

Ekstra informasjon:

Kurset bruker Overleaf, men hvis ønskelig, kan en bruke egen LaTeX-versjon. Kurset er på norsk, og vil bli holdt i det virtuelle biblioteket. Dersom noen kursdeltakere av varierende grunner har behov for å få tilsendt powerpointpresentasjon på forhånd, er dette mulig. Ta isåfall kontakt på gunvor.b.rokke@ntnu.no.

Kurset kan bli avlyst dersom det er færre enn 3 påmeldteMeld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no