LUKKET KURS: EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA

Lukket introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA. Kurset krever påmelding! På grunn av Corona-situasjonen blir dette kurset avholdt digitalt i Zoom.

NB! På grunn av Corona-situasjonen vil dette kurset bli streamet i Zoom. Deltagerne vil få en epost med mer informasjon og lenke til Zoom-rommet noen dager før kursstart, samt at informasjonen vil bli lagt ut i Blackboard.

Målgruppe:
Kurset er kun tilgjengelig for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA våren 2021.

Forkunnskaper:
Fordel med litt kunnskap i bruk av søkedatabaser som PubMed og skriving av artikler og manus, men ikke noe krav.

Form:
Demoforelesning med øvelser for deltagerne.

Forelesningsspråk:
Norsk (This course is held in Norwegian).

Utstyr:
Kurset er lagt opp til at deltagerne kan gjøre det samme som forelserer demonstrerer på egne maskiner, men dette krever at EndNote er installert å¨forhånd (Vi ikke har tid til å gi hjelp til installering i forbindelse med kurset). EndNote blir demonstrert sammen med Word 2016. Brukere med Mac og Word for Mac vil også ha fullt utbytte av kurset. Deltagere med tekniske problemer under kurset kan kontakte biblioteket i ettertid for å få hjelp med disse.

Læringsmål:
EndNote er et personlig arkiveringsystem for litteratur og samtidig et publiseringsverktøy. Dette er et introduksjonskurs der vi vil se på hvordan vi oppretter et eget referansebibliotek og hvordan vi kan fylle dette med innhold på en optimal måte. I tillegg vil vi se på Cite While You Write, som er et samspill mellom EndNote og Word hvor du kan sette inn siteringer i løpende tekst og få EndNote til å lage en litteraturliste automatisk. Du vil også lære hvordan du i ettertid kan få EndNote til å formatere referansene i tekst og i litteraturlista slik tidsskriftet du ønsker å publisere i, krever.

Annen informasjon:
Siste EndNote versjon er 20 (Windows) og 20 (Mac). EndNote 20 er fritt tilgjengelig på software.ntnu.no for NTNU's studenter og ansatte. Kontakt Orakeltjenesten i biblioteket hvis du trenger hjelp.

Se forøvrig Tips og veiledninger i bruk av EndNote for studenter og ansatte innen medisin og helsefag for en oversikt over våre nettveiledninger.Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no