NVivo Introduksjonskurs for ph.d.-kandidater og forskere (norsk)

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata

Merk: Kurset er beregnet på ph.d.-stipendiater og forskere med liten eller ingen erfaring i NVivo eller lignende programvare.

Vennligst påse at du har lastet ned og innstallert NVivo på forhånd. Kontakt Orakeltjenesten hvis du har problemer.

NVivo er et program som kan være til hjelp ved å organisere og analysere kvalitative forskningsdata. Kurset gir en grunnleggende innføring i programmet, og vi går gjennom de vanligste funksjonene slik at du kan bruke programmet i dine egne forskningsprosjekter.

Anbefalte forkunnskaper: det forutsettes at deltakerne har kjennskap til kvalitative forskningsmetoder.

Kurset dekker følgende områder:

Starte et nytt prosjekt
Arbeidsflate, import av filer
Koder og koding
Case og Case Classifications
Memos og annotations
Explore-menyen (søk, ordfrekvens, ordsky m.m.)
Spørsmål og svar

Merk: Kurset er ment for PC-brukere.

Kurset avholdes i kursrommet til Det virtuelle biblioteket (trykk på "Delta på kurs"). (Påmelding til dag 1 regnes som påmelding til begge dager)

Kurset holdes over to halve dager, del 1 og del 2.

Kurs på norsk:

Del 1: Torsdag 2. november 12:15-15:00
Del 2: Fredag 3. november
 12:15-15:00

 

 Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no