[LUKKET KURS] Kurs i faglig søking for hovedoppgavestudentene i medisin ( IIIA)

Formålet med dette kurset er å gi hovedoppgavestudentene i medisin en grunnleggende opplæring i strukturert biomedisinsk informasjonssøking ved bruk av PubMed (Medline). Kurset tar utgangspunkt i PubMed's nye grensesnitt. I tillegg vil bruk av siteringsbaser som Web of Science, SCOPUS og Google Scholar bli demonstrert. Andre relevante baser kan også bli demonstrert hvis det blir tid.

Målgruppe:
Kurset kun tilgjengelig for medisinstudenter i hovedoppgaveterminen (IIIA) våren 2023.

Forkunnskaper:
Ingen.

Form:
Demoforelesning

Utstyr:
Dette er en demoforelesning, og det er mulig for deltagerne å gjøre de samme ting som foreleser demonstrerer på egen maskin.

Annen informasjon:
Kurset vil bli avlyst ved for få påmeldte. Mer informasjon om kurset blir utsendt noen dager før kursstart.

Ditt utbytte:
Biomedisinsk forskning er i stor vekst, og det publiseres et stadig økende antall artikler innenfor dette fagfeltet. Det kreves både kunnskap og ferdigheter for å finne frem i denne informasjonsjungelen. I tillegg stilles det nå større krav til at litteratursøkingen skal være systematisk.

Formålet med dette kurset er å gi en grunnleggende opplæring i strukturert, biomedisinsk informasjonssøking. Deltagerne vil få en grundig opplæring i PubMed (Medline) og dens nye grensesnitt. I tillegg vil bruk av siteringsbaser som Web of Science, SCOPUS og Google Scholar bli demonstrert. Andre relevante baser kan også bli demonstrert hvis det blir tid.

Etter kurset skal deltagerne ha kunnskap om følgende:

* Valg av søkekilder.
* Utarbeidelse søkestrategi og valg av gode emneord.
* Bruk av boolske operatører (AND/OR), tesaurus (MESH emneord) og avgrensningsfunksjoner i PubMed for å gjøre optimale søk.
* Behandling av en treffliste, og hvordan denne kan eksporteres til mail, skriver, fil eller referansehåndteringprogram (PubMed).
* Direkte overgang fra fagdatabasen til fulltekstversjonen av en artikkel.
* Artikkelbestilling i Bibsys fra PubMed.
* Opprettelse av personlig bruker i PubMed (My NCBI), og hvordan denne bl.a. kan brukes til å lagre søk og opprette epostvarsling.
* Kjenne til siteringsbasene ISI Web of Science, SCOPUS og Google scholar.

Kursets innhold kan bli modifisert underveis avhengig av deltagernes kompetansenivå og ønsker.Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no