[LUKKET KURS] EndNote for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA

Lukket introduksjonskurs i referansehåndteringsprogrammet EndNote for hovedoppgavestudentene i medisin i termin IIIA. Kurset krever påmelding!

Målgruppe:
Kurset er kun tilgjengelig for hovedoppgavestudenter i medisin i termin IIIA våren 2023.

Forkunnskaper:
Fordel med litt kunnskap i bruk av søkedatabaser som PubMed og skriving av artikler og manus, men ikke noe krav.

Form:
Demoforelesning med øvelser for deltagerne.

Forelesningsspråk:
Norsk (This course is held in Norwegian).

Utstyr:
Kurset er lagt opp til at deltagerne kan gjøre det samme som forelserer demonstrerer på egne maskiner, men dette krever at EndNote er installert å¨forhånd (Vi ikke mulighet til å gi hjelp til installering i forbindelse med kurset).

Læringsmål:
EndNote er et personlig arkiveringsystem for litteratur og samtidig et publiseringsverktøy. Dette er et introduksjonskurs der vi vil se på hvordan vi oppretter et eget referansebibliotek og hvordan vi kan fylle dette med innhold på en optimal måte. I tillegg vil vi se på Cite While You Write, som er et samspill mellom EndNote og Word hvor du kan sette inn siteringer i løpende tekst og få EndNote til å lage en litteraturliste automatisk. Du vil også lære hvordan du i ettertid kan få EndNote til å formatere referansene i tekst og i litteraturlista slik tidsskriftet du ønsker å publisere i, krever.

Annen informasjon:
Siste EndNote versjon er 20.4.1 (Windows) og 20.4 (Mac). EndNote 20 er fritt tilgjengelig på software.ntnu.no for NTNU's studenter og ansatte. Kontakt Orakeltjenesten i biblioteket hvis du trenger hjelp.

Se forøvrig Tips og veiledninger i bruk av EndNote for studenter og ansatte innen medisin og helsefag for en oversikt over våre nettveiledninger.Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no