Referansehåndtering/Reference tools

Bibliotek for medisin og helse

Dragvoll og Musikk

Gjøvik

Gløshaugen, Marin og Kunst

Gunnerus og Dora

Handelshøgskolen

EndNote oppfriskningskurs

EndNote oppfriskningskurs

Målgruppe:

Studenter som trenger å friske opp ferdighetene i referansehåndteringsverktøyet EndNote.

EndNote introduksjonskurs

EndNote introduksjonskurs

Målgruppe: Studenter som ønsker å bruke referansehåndteringsverktøyet EndNote i forbindelse med oppgaveskriving.

Lysholmbiblioteket

Ålesund