Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Bergen Katedralskole - Senter for voksenopplæring
E-post: vo.bks@hfk.no, Tlf 55 33 82 40
Kalfarveien 2, 5018 Bergen