Grupperettleiing

31.10.19 | Karriererettleiing i gruppe | 12 ledige / vacancies

Karriererettleiing i gruppe

Bli betre kjent med deg sjølv og dine eigne ynskjer for framtida når det gjeld arbeid og utdanning.

Tidspunkt/Time of day: 10:00 - 13:00

Sted/Location: Møterom Nordhordland, Agnes Mowinckelsgt. 5

Påmeldingsfrist/Registration deadline: 29.10.19