Snarveien til en knallbra oppgave

Et praktisk kurs for deg som skal skrive bachelor-, prosjekt- eller masteroppgave.

Kurset har en varighet på ca. to timer, og vil gi deg nyttige tips når du skal starte med en oppgave. Vi går blant annet gjennom praktisk bruk av bibliotekets ressurser, søketeknikker, og riktig kildebruk.

Den første timen tar for seg grunnleggende bruk av bibliotekets ressurser, ditt litteraturbehov og kildekritikk. I den andre timen går vi gjennom avanserte søketeknikker, fagdatabaser, referansehåndtering og hvordan man unngår utilsiktet plagiering. 


Del 1 (45 minutter)

  • Introduksjon til biblioteket
  • Litteraturbehov
  • Kildekritikk

Del 2 (45 minutter)

  • Søketeknikker
  • Oria
  • Databaser
  • Google Scholar
  • Plagiering og kildehåndtering

Kurset er på norsk, og holdes i det virtuelle biblioteketMeld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no