Zotero introduksjonskurs (norsk)

Zotero er et gratis referansehåndteringsverktøy som kan brukes sammen med en rekke tekstbehandlere, for eksempel Word. Du kan bruke Zotero til å lage et bibliotek over kilder som du bruker, og sette kildene inn i teksten din

Innhold og formål:

Introduksjonskurset legger vekt på å gi deg oversikt over grunnleggende terminologi og funksjonalitet. Etter kurset skal du ha grunnleggende kunnskaper om hva programmet gjør. Du skal blant annet kunne legge til referanser i biblioteket, hente inn referanser fra ulike kanaler og sette dem inn i et dokument. 

Kurset varer i ca. to timer

Målgruppe: 

Studenter og ansatte som ønsker å bruke Zotero i forbindelse med forskning, oppgaveskriving eller annen publiseringsvirksomhet.

Språk (language):

Norsk (in norwegian)

NB: Det er ønskelig at deltakerne har lastet ned programmet i forkant av kurset. Dette kan gjøres på www.zotero.org 

Kurset holdes i kursrommet til Det virtuelle biblioteket: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Det+virtuelle+biblioteketMeld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no