Prokrastinering

Utsetter du nødvendige oppgaver, eller finner det vanskelig å finne god studiestruktur og balanse i hverdagen? 

Mange studenter prokrastinerer (utsetter å gjøre nødvendige oppgaver). Noen tenker "jeg utsetter så mye at jeg ikke når målene mine", eller opplever at utsetteratferden går på trivselen løs. I dette kurset får du  prøvd ut ulike verktøy som hjelper studenter med å overkomme og forstå egen utsetteratferd. Disse fire kursvariantene består av foredrag, gruppesamtaler (eksempelvis rundt tenkte kasus) og individuelt arbeid.

KURS/DATO/TID

Kurs 1: Prokrastinering                                           

Mandag 12. april, kl. 12:30-15:50

(Kursoppstart er endret fra 5.4. til 12.4.)

 

Kurs 2: Prokrastinering

Mandag 10. mai, kl. 13:15-15:50

Kurs 3: Prokrastinering online    

Onsdag 13. januar, kl. 9:15-12:00

Kurs 4: Legg en plan for semesteret 

Onsdag 20. januar, kl.13:00-15:30

(Kurs  3 og 4 har egen påmelding)

 

Kursrom: Kursom Sammen råd og helse, 3. etg.

Parkveien 1, Nygårdshøyden

Kursholder: Ruth Velsvik (ruth.velsvik@sammen.no)

Kurs blir avviklet online ved behov for økt smittevern.

Kurset er gratis, og for studenter som betaler semesteravgift til Sammen.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kurs har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan overta plassen! Siste frist for avmelding er dagen før. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs

                                                                                                                                                                       Meld deg på


Påmeldingssystemet er levert av affy.no