Sov godt - 4 samlinger online

God og tilstrekkelig søvn gjør det lettere å lære og studere! God søvn og døgnrytme fremmer også god psykisk og fysisk helse.​ Her jobber du med søvn over tid!

Kurset passer for deg som 

  • ønsker å bedre egen søvn
  • får for lite søvn, har vansker med å sovne eller opprettholde søvn
  • kanskje er ukonsentrert, gretten eller søvnig på dagtid? Mange opplever det er vanskeligere å holde på viljestyrke og ha jevn innsats og struktur på dagen når en har søvnunderskudd.
  • er klar til å legge inn en egeninnsats mellom kursdatoene

Kursinnhold:

  • Lær hva som styrer søvn, søvntrykk og våkenhet, og lær gode råd som inviterer søvnen inn.
  • Innføring i avspenningsteknikk, søvnhygiene, kognitive teknikker og stimuli-responskontroll og søvnrestriksjon.

I tillegg ser vi på samspill miljø-individ i et biologisk og sosialt perspektiv. Kanskje er det ikke så rart at studenter ofte har søvnproblemer - vi utforsker årsaker og løsninger. 

Slik blir du med: Meld deg på kurset. Du gjør individuelle oppgaver, men har felles undervisning. Kurset går over 4 samlinger, og du må sette av tid til hver kurssamling. Varighet hver gang er 90 minutter + pause. Du får tilbud om oppfølging ca. 1 måned etter kursavslutning.   

Har du først og fremst problemer knyttet til døgnrytme (du sover godt og så lenge som du behøver, men har en avvikende døgnrytme), er det nyttig å velge kortkurs om døgnrytme i tillegg til dette kurset.                                                                                                                                                                

Dato/tid

Mandag 22. februar, kl. 13:15 – 15:00

Mandag 8. mars, kl. 13:15 – 15:00

Mandag 15. mars, kl. 13:15 – 15:00

Mandag 22. mars, kl. 13:15 - 15:00

Tilbud om oppfølging 19 april, samme tid.

Sted: online, informasjon sendes på SMS eller e-post. 

Kursholder: Ruth Velsvik  (ruth.velsvik@sammen.no).

NB: har du tidligere meldt deg på dette kurset, ble dessverre e-postlister slettet når oppstartsdato ble endret. Til deg som har meldt deg på før kursdato blir forskjøvet: du blir kontaktet per telefon og SMS. 

Våre kurs er GRATIS for studenter som betaler semesteravgift til Sammen.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan få overta plassen! Avmelding må skje senest innen kl. 15.00 2 dager før kursdato. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs.Meld deg på


Påmeldingssystemet er levert av affy.no