Hverdagsglede

 Inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet.

 

Ønsker du å lære mer om hverdagsglede? Forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede-kurset er tuftet på evidensen fra denne forskningen og skal bevisstgjøre og undervise i de fem viktigste grepene enhver kan gjøre for å fremme sin egen psykiske helse og livskvalitet og forebygge psykiske lidelser. Kurset går over seks kursdager og hver ukentlige økt varer i cirka 2 til 2,5 time. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang, som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer.

Dag, dato, klokkeslett

Torsdag 11. mars, 12:00-14:00

Torsdag 18. mars, 12:00-14:00

Torsdag 25. mars, 12:00-14:00

Torsdag 8. april, 12:00-14:00

Torsdag 15. april 12:00-14:00

Torsdag 22. april 12:00-14:00

Sted: Parkveien 20., 3. etasje.

Kursøkter kan avholdes digitalt ved nedstenging.

Kursholder: Karoline Heggøy (karoline.heggoy@bergen.kommune.no) og Elisabeth Samset.

Våre kurs er GRATIS for studenter som betaler semesteravgift til Sammen.

Ved påmelding mottar du en automatisk bekreftelse på SMS og e-post. Kursene har ofte venteliste, så dersom du blir forhindret fra å møte, meld deg av så fort som mulig, slik at en annen student kan få overta plassen! Avmelding må skje senest innen kl. 15.00 2 dager før kursdato. Ikke meldt forfall belastes med gebyr kr. 300,-. Se ellers våre nettsider for informasjon om alle våre kurs.

 Meld deg på


Påmeldingssystemet er levert av affy.no