Jobbsøkerkurs - Digitalt kurs (Zoom)

Et kurs i fire uavhengige moduler som dekker jobbsøkerprosessen fra A–Å

Søker du deltidsjobb, eller din første jobb som ferdig utdannet? Å søke jobb er å formidle kompetansen din og synliggjøre den for potensielle arbeidsgivere. I en usikker tid der vi vet lite om utviklingen i arbeidsmarkedet, er det spesielt viktig å skrive gode jobbsøknader og finne de relevante jobbene.

Kurset består av 4 uavhengige moduler, du kan melde deg på så mange du ønsker. Til sammen dekker modulene hele jobbsøkerprosessen; fra kartlegging av din kompetanse, utforming av CV, nyttige tips til søknadsskrivingen og orientering mot arbeidsmarkedet – hvor finnes jobbene?

Tid:               Kl. 13.00 - 14.00 - Gjelder alle kursdager.
Sted:            Zoom. ​Invitasjon med lenke sendes ut kl 12.00 samme dag som kurset holdes.
Kursholder
: Ingvill Skjold-Thorkildsen

Modul 1: Hva kan jeg? - Kompetansekartlegging
Alle med høyere utdanning har spisskompetanse innenfor sitt fagfelt. I tillegg har du ferdigheter fra jobb, studentliv og fritidsaktiviteter, som er attraktive for arbeidslivet. I denne modulen setter vi lupen på deg, hva kan du egentlig, og hvordan kan du formidle kompetansen din skriftlig og muntlig?

Modul 2: CV - Gjennomgang av CV
CV er et nøkkeldokument i jobbsøkingen. Her skal du på en oversiktlig måte formidle din erfaring og kompetanse. Denne modulen vil gå gjennom innhold og utforming av CV.

Modul 3: Søknad - Tips til jobbsøknaden
Hvis en jobbutlysning er som en eksamensoppgave, er søknaden besvarelsen. Det er viktig å svare på oppgaven, i et velformulert og tydelig språk. I denne modulen går vi igjennom viktige tips til gode søknader.

Modul 4: Hvor finnes jobbene? - Arbeidsmarkedsorientering
Arbeidsmarkedet kan virke uoversiktlig. Hvilket behov er det for deg med høyere utdanning? Hvor kan du finne de relevante jobbene for en med akkurat din kompetanse? Hva jobber folk som har samme bakgrunn som deg med? I en usikker tid der arbeidsmarkedet er i stor forandring, er denne kunnskapen særlig nyttig.

Invitasjon med lenke sendes ut kl 12 samme dag som kurset holdes.

Februar
4.2.       Modul 1: «Hva kan jeg» - kompetansekartlegging
11.2.     Modul 2: Gjennomgang av CV
18.2.     Modul 3: Tips til søknad
25.2.     Modul 4: «Hvor er jobbene?» - Arbeidsmarkedet
Mars
4.3.       Modul 1: «Hva kan jeg» - kompetansekartlegging
11.3.     Modul 2: Gjennomgang av CV
18.3.     Modul 3: Tips til søknad
25.3.     Modul 4: «Hvor er jobbene?» - Arbeidsmarkedet
April
8.4.       Modul 1: «Hva kan jeg» - kompetansekartlegging
15.4.     Modul 2: Gjennomgang av CV
22.4.     Modul 3: Tips til søknad
29.4.     Modul 4: «Hvor er jobbene?» - Arbeidsmarkedet
Mai
6.5.       Modul 1: «Hva kan jeg» - kompetansekartlegging
12.5.     Modul 2: Gjennomgang av CV  OBS!! ONSDAG
20.5      Modul 3: Tips til søknad
27.5.     Modul 4: «Hvor er jobbene?» - Arbeidsmarkedet


 Meld deg på


Påmeldingssystemet er levert av affy.no