Tryggere student (Alta)

Bli en tryggere student!

8 samlinger: Mandager kl. 16 - 17.30 fra 27. september til 22. november.

Overgangen til studenttilværelsen kan være utfordrende. Du kommer til et nytt studiested, møter nye medstudenter og trer inn i en ny rolle. Mye nytt på en gang kan skape usikkerhet. Også erfarne studenter kan føle usikkerhet i det daglige. Dette kurset tar for seg tema som selvtillit, anspenthet, tankevirus, ta ordet, trygghet og trivsel. 

Kurset holdes av studentrådgiver Bente H. Johansen og terapeut An-Magritt Rypdal Sveen. 

Hvis du likevel ikke kan delta, husk å meld deg av så andre kan overta plassen. Har du symptomer på forkjølelse/korona, ber vi om at du ikke deltar. Ved evt. spørsmål, kontakt studentrådgiver Bente H. Johansen, epost: bente.h.johansen@samskipnaden.no, tlf. 908 59 905. Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no