Grunnleggende regnskapsføring

Kurs for deg som vil ha mer ut av vervet ditt.

Kurset/seminaret arrangeres følgende dato(er):

28.09.17

Beskrivelse av kurset/seminaret

Kurset er for økonomiansvarlig eller kasserer i studentorganisasjonen, men passer også godt for leder eller andre i styret som ønsker innsikt i økonomien i organisasjonen. Kurset er tilpasset små til mellomstore organisasjoner.

Innhold

  • Hva er regnskap, kontoplan, debet og kredit?
  • Oppbygging av regnskapet
  • Budsjett, resultatregnskap, kontering og bilagsføring
  • Organisering av regnskapsrutine
  • Balanseregnskap

Høsten 2017

28. september kl. 16.15 - 19 (kl. 18.15 - 19 praktisk øvelse med veiledning, valgfritt)

Sted: Seminarrm 1, Magnus Lagebøtes Plass 1

Learning by doing. Ta med egen PC.
 

Forpliktende påmelding: Når du melder deg på kurset, forplikter du deg til å delta. Kurset er gratis, men ved manglende oppmøte påløper et gebyr på 300 kroner. Husk derfor å melde deg av senest 2 dager før dersom du ikke kan komme.