Selvfølelse - Digitalt kurs

Bevisstgjøring rundt egen selvfølelse kan starte gode prosesser. Kanskje du kjenner deg igjen?

  • Har du behov for å vise deg selv og andre at du er god nok, men føler at du feiler?

  • Er det vanskelig for deg å vise sårbarhet? 

  • Bruker du et negativt språk når du vurderer deg selv? 

  • Blir du overveldet av forventninger på en måte som gjør det vanskelig å studere?

Kursdato      - Onsdag 6. mai
Tid                -  Kl. 12.00 - 13.30
Digitalt kurs  - På Zoom - Det blir gitt informasjon om pålogging i forkant av kurset.    
  

Kursholder: Line Fleischer

Det er av sikkerhetsmessige grunner ikke rom for å dele noe av konfidensiell karakter fra kurset. Du vil få tilgang til et selvhjelpprogram samt tilbud om individuell oppfølging i etterkant av kurset. Meld deg på

Påmeldingssystemet er levert av affy.no