Mestring av Stress og Belastning – tilbud om nettbasert selvhjelpsprogram

En kort introduksjon om stress og belastning, og hvordan du som student kan jobbe med dette videre i din studiehverdag

Du får lære mer om det nettbaserte programmet «Assistert selvhjelp». Etter foredraget kan du bestille en personlig oppfølgingssamtale (via video/oppmøte på Studentsenteret), og få tilgang til hele programmet.

Kort om hvordan du jobber med programmet etter foredraget:

· Lær deg teknikker for å mestre stress, belastning og utbrenthet.

· Du kan styre eget tempo i videre e-læring.

· Du benytter mobil, nettbrett eller data, og kan få oppfølging fra Sammen via telefon eller videosamtale.

· Det nettbaserte programmet er utviklet av psykologer, trygt og anonymt.

Velger du å takke ja til å gå videre, får du tilgang til nettbasert informasjon samt personlige øvelser. Programmet er bygd rundt 6 moduler, og med metoder brukt i behandling av blant annet utbrenthet og langvarig stress. Teknikker er hentet fra anerkjente terapeutiske metoder, og er utviklet av Assistert Selvhjelp. Som vår student får du tilgang til programmet kostnadsfritt gjennom Sammen. 
Noe for deg? Dette passer for deg som opplever at det har vært for mye stress og belastning over tid. Du kan lese mer her: https://app.assistertselvhjelp.no/stressbelastninger-mestringsverktoy  

Foredragsholder: Ruth Velsvik. Det blir sendt ut informasjon og lenke til pålogging i forkant.

Noen opplever å være raskere utmattet en før, eller har utfordring med å koble av. Mange opplever lavere selvfølelse og mestring, og kanskje tapt interesse for aktiviteter som vanligvis gir glede. Noen føler seg distansert fra andre personer og “tom” for energi. Andre har bekymringstanker, svingende humør, eller fysiske plager. Stress påvirker også læring, motivasjon og innsats i studier. Programmet hjelper deg til å bli bevisst på hva du tenker og gjør, samt hva som vil bidra til å mestre og redusere stress og press fra både deg selv andre. Målet er at du skal få flere verktøy i verktøyskuffen til å mestre hverdagen med. Varighet på introduksjonen: 45 minutt

 Meld deg på

Påmeldingssystemet er levert av affy.no