Trening med SiS helse

Ønsker du deg en studenttid der du har glede og overskudd, god stresstoleranse og styrket hukommelse og innlæringsevne? Da anbefaler vi deg på det sterkeste og være fysisk aktiv. Synes du i tillegg det er vanskelig å motivere deg selv alene, kan vi i SiS helse tilby deg plass på vår treningsgruppe som trener hver onsdag.

//

Do you want to improve your strenght and condition, but find it difficult to motivate yourself alone? In that case, SiS Health can offer you a place in our traininggroup that work out every Wednesday. We have room for everyone, no matter how fit your are. We will do our very best to ensure that you have a good training experience.

De fleste av oss forbinder fysisk aktivitet med å få en sterk og sunn kropp. Men visste du at det å være aktiv og bevege seg har en direkte innvirkning på hjernen vår? Læringsevne, hukommelse og humør øker betraktelig - og vil gjøre deg bedre i stand til å håndtere de utfordringene studentlivet setter deg i. Mange synes det er vanskelig å komme i gang med trening og fysisk aktivitet alene. Hos oss kan du treffe andre i et positivt og motiverende treningsfelleskap. Vi har plass til alle og enhver og du trenger ikke ha trenet deg opp før du deltar hos oss. Tilbudet er gratis, det eneste det koster deg er å tråkke over dørstokkmilen hver uke. 

Treningsinnhold: Vi vil variere mellom utendørs og innendørs utholdenhets- og styrketrening og bruker både Sørmarka og området rundt campus, samt SIS sportsenter. Du trenger ikke være medlem i SIS sportssenter for å delta og treningen er gratis. 

Tid: 

Onsdager 13:30-15:00

Oppmøte:  Utenfor Kitty Kiellands hus. Du trenger kun å stille i treningsbekledning, vi har utstyret. Ved veldig dårlig vær kjører vi en innendørs trening på tross av planlagt aktivitet. 

Dette kurset passer for deg som:

 • Trenger et push for å komme i bedre form, og komme deg over "treningskneiken"
 • Ikke har mye treningserfaring, eller som ikke har trent særlig på en stund 
 • Kan ha nytte og glede av å treffe andre og samtidig nyte effektene av det fysisk aktvitet gir
 • Har betalt semesteravgift i inneværende semester 

Påmelding

Du melder deg på til hver enkelt uke her på nettsiden. For å få sikre deg plass på alle treningene må du melde deg på de datoene du kan delta på. Husk best effekt av treningen får du ved å delta på alle :) Det er viktig at du melder deg av dersom du ikke kan møte på en bestemt dato, da frigjøres plassen til andre, samtidig som du også forenkler administreringen av smittesporingen. 

Du kan benytte deg av de åpne studentgarderobene i MG bygget som har følgende nr : MG049 - MG059 -MG054

Har du spørsmål, ta kontakt med Kristin Hagland på kristin.hagland@studentensbeste.no 

Obs: dersom du holder en plass på kurset og ikke møter uten gyldig grunn (registrert sykdom), blir du belastet med et gebyr på kr.300.- Avmeldingsfrist er kl. 15:00 dagen før kurset. 

//

 

Physical activity is a medicine completely without side effects. As you probably know, there is a long list of positive effects that can contribute to make your life as a student better.

Objectives of the course

 • Better condition and strength
 • Experience mastery by using your body physically and sharing this with others who seek the same
 • Give you more energy, well-being and joy, and hopefully a fresh and strong head that can help you further with your studies

Time:

Wednesdays at 13:30-15:00

Attendance/meet-up: Outside Kitty Kielland's house. You only need to bring work out clothes, we have the equipment. In case of very bad weather, we'll do an indoor alternative.

This course is suitable for those who:

 • Need a push to get in better shape
 • Do not have much training experience, or who have not trained much for a while
 • Can benefit from, and enjoy, meeting others
 • Has paid semester fee in the current semester

Registration

You sign up here on the website. To secure a place at all the training sessions, you must sign up for all the dates you can participate in. Remember that you'll get the best effect from the training if you participate in all the sessions :) It is important that you unsubscribe if you can not meet on a specific date, so that the space is free for others.

Note that if you are registered and fail to attend without a valid cause (medical issues), you will be charged a fee at NOK 300.- . The deadline for cancellation is at 15:00 the day before the event.

If you have any questions, please contact Kristin Hagland at kristin.hagland@studentensbeste.no or Kjersti Holter at Kjersti.holter@studentensbeste.no

 Meld deg på / Registration


Påmeldingssystemet er levert av affy.no